Svensk export till ett bra syfte - (video)

Kalmar Nyckel Foundation är en icke vinstdrivande organisation som använder detta gamla svenska skepp som ett flytande klassrum.Top