Surfcleaner: Dammsugaren som städar våra hav!

För två år sedan kom larmet – snart finns det mer plast än fisk i havet, men förhoppningsvis kommer det nya smarta material, innovationer för återvinning och hårda regler för att minska användandet så att vi kan bevara den marina miljön. 

Stig Lundbäck var kirurg och hjärtspecialist som jobbade på Astra, han upptäckte att det mänskliga hjärtat använde en dittills okänd pumpmetod och började undersöka hur hjärtats funktion skulle kunna översättas till industriella pumpar och tog patent på sin innovation i början på 80-talet.

”Redan 1994 hade Stig en rad idéer kring hur den nya pumpteknik som han upptäckt skulle kunna användas för miljön. Men det fanns inte något stort miljöfokus vid den tidpunkten”, säger Christina Lundbäck, CMO på Surfcleaner.

Idag flyter det omkring 150 miljoner ton skräp i havet, en siffra som ökar med åtta miljoner ton varje år. Det kostar varje år €360 miljoner att rensa stränder och hamnar med de metoder vi har idag.

Produkten byggdes initialt för att sanera oljeutsläpp och att rena vattenreningsverk från slam och skum. Det som är unikt med lösningen är att den både separerar och renar,  så att det går att återanvända det man sanerar för att skapa ny energi.  

”För några år sedan fick vi frågan från IVL Svenska Miljöinstitutet om uppfinningen kan ta upp allt som flyter. Vi hade en produkt som tog upp olja och diesel, men uppfinningen fungerade lika bra för att ta upp plast, den behövdes bara byggas om lite.”

Surfcleaner fungerar som en liten dammsugare som flyter på vattenytan och åker dit det finns skräp, olja, diesel att rensa – den är till och med kapabel att fånga upp mikroplast. En propeller i botten skapar undertryck som suger skräpet ned i behållaren och separeras. När behållaren är full töms den automatiskt i flytande sopsäckar. Den kan användas i trånga brunnar, hamnar och ute till havs och drivs med solenergi, vilket inga andra liknande produkter gör enligt Christina Lundbäck.

Produkten har en enorm kapacitet jämfört med andra lösningar som finns idag, ock kan rena upp till 12000 liter vatten i timmen. För att skapa en referens: den mängden olja som läckte ut under Exxon Valdez-katastrofen 1989 tog 3.5 år att rensa, det hade teoretiskt sett tagit 50 Surfcleanerenheter 54 dagar att sanera samma mängd…

Sviterna av Exxon Valdez-katastrofen, 25 år senare... 

Nyfiken? Mer info finns på Surfcleaners hemsida

Top