Suna - Den lilla båten som användes av Hitler

I klippet får vi höra historien om den berömda båten Suna som byggdes av Hitler för att träna soldaterna innan andra världskriget.

Nu ägs båten av Andy Wiles och är ankrad i Scarborough, Yorkshire, UK. Den seglas tillsammans med Paula Duck och Andy själv. Båten sägs finnas i sex exemplar till runt om i Europa. Vi får veta mer i klippet.

Top