Stormsegling på Atlanten (video)

Vid det här laget efter att ha följt första veckan av Vendée Globe vet vi att det kan blåsa ordentligt på norra Atlanten. Men det finns självklart fler som ger sig ut i dessa förhållanden. Som tillexempel den här båtägaren…  

Top