Spring Roll 2020

Spring Roll kan vara den första genomförda regattan i världen sedan utbrottet av Covid-19-pandemin. Regattan genomfördes den 25 april och samlade sex team. Trots kalla (7°C i både luft och vatten) och oförutsägbara förhållanden med skiftande vindar var humöret på topp. Vilken glädje och frihetskänsla att öpnna årets kappseglingssäsong.

En eloge till Gustaf Dyrssen som stod för arrangemanget. Max Tjärnsved och Gustav Jacobsson skall också ha en eloge för själva genomförandet samt filmning med drönare.

Högst upp på pallen slutade veteranerna Fredrik Karlsson (profil i nästa nummer av Search #3 2020) och Niklas Nordblom.

Resultat Spring Roll 2020

1) Fredrik Karlsson/ Niklas Nordblom
2) Peter Busck / Magnus du Rietz
3) Lars Linder / Erik Brunnberg
4) Jakob Palmblad / Oscar Wetterling
5) Jimmy Hellberg / Gustaf Dyrssen
6) Hugo Järrud / Roman Pixell

F18 Spring roll 25th of April 2020 from Stockholm Archipelago Raid on Vimeo.

Top