Segling för alla oavsett bakgrund

Segling är för många en självklarhet medan andra knappt har badat i havet. Rädsla eller ingen möjlighet till kontakt med havet kanske funnits där. Det här jobbar däremot många med på flera olika håll både i Sverige och resten av världen.


För att göra samhället mer gemensamt och se till att alla trivs och har det bra i Sverige är samhörigheten viktig. I både Göteborg och Stockholms drivs två olika projekt kring ämnet.

Göteborg - Vattenvana 

Att koppla samman segling och vattenmiljön med människor för att skapa naturliga mötesplatser och integration och är vad projektet "Vattenvana" arbetar för och gör.

Projektet startade hösten 2016 och är ett samarbete mellan GKSS AccessAbility Center och Allmänna Arvsfonden. Vattenvanas seglingsaktiviteter handlar inte bara om att lära sig segla, utan också om att skapa trygghet i och omkring vatten och om mötesplatsen som uppstår när människor med olika bakgrund, ålder och erfarenheter av vatten träffas i en gemensam aktivitet.

Genom Vattenvana får många sitt livs första upplevelse av segling och ibland också ett första positivt möte med vatten. Även om verksamheten främst riktar sig till nyanlända och till dig som inte har så mycket vattenvana, är alla välkomna! Under vår, sommar och höst har Vattenvana torsdagssegling varje vecka i frihamnen.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Vattenvana i Göteborg på Facebook.

Stockholm - Långholmslägret

Vi vill att fler barn ska få chansen att uppleva skärgården och segling, precis som vi har fått. I sommar ska vi därför genomföra ett seglarläger som alla ska kunna delta på, oavsett social- eller ekonomisk bakgrund, ett läger vi valt att kalla för Långholmslägret.

För att inget barn ska vara ekonomiskt hindrat att delta på lägret arbetar alla lägerledare ideellt. Vår förhoppning är att lägret ska leva vidare även kommande år, men det förutsätter att vi hittar samarbetspartner som vill finansiera lägret även nästkommande år.

 

Det är även på fler ställen både i landet och ut i världen som liknande projekt drivs.


-

Information kring projekten i Göteborg och Stockholm är skrivna av ansvarig. 

Top