Segling är inte en kontaktsport

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Den här veckan ger han tips om hur man skall tänka kring regel 14.


Segling är inte en kontaktsport. Syftet med reglerna är att båtarna ska undvika kontakt. Regel 14 beskriver detta: "en båt ska undvika kontakt med en annan båt om det finns en rimlig möjlighet." Regel 14 är dock ofta lite missuppfattad. Regel 14 gäller i praktiken (oftast) bara båten med rätt till väg.

Regel 14 används när båten som ska hålla undan inte gör det och när båten med rätt till väg skulle kunnat hjälpa till och undvika kontakt, men inte gör det. Då straffas båten som ska hålla undan enligt någon av t.ex. reglerna 10-13 eller 22-24 och båten med rätt till väg straffas också enligt regel 14.

För att kunna tillämpa regel 14 är det alltså viktigt att först reda ut vilken båt som hade rätt till väg och vilken båt som skulle hålla undan. Vilken båt bröt mot vilka regler? Först då kan man ta ställning till om regel 14 är tillämplig eller inte.

Båten som ska hålla undan behöver normalt inte straffas för brott mot regel 14 eftersom det alltid finns andra regler som är tillämpliga vid en kontakt. Båten med rätt till väg straffas bara enligt regel 14 om det blir kontakt med sak- eller personskada och om det fanns en rimlig möjlighet att undvika kontakten.

Text Claes Lundin

Top