SEABUBBLE: AVGASFRI VATTENTAXI I PARIS

Som Uber fast svävande strax ovan vattenytan - en flygande vattentaxi - på Seine mitt i Paris. Och visst låter namnen bakom projektet bekanta eller vad sägs om Alain Thébault och Anders Bringdal? Vill du se fler bilder? Klicka på bilden ovan och bläddra med pilarna på höger och vänster sida.


Alain Thébault och Anders Bringdal (som i fjol fick SSF:s utmärkelse Hall of Fame) känner varandra sedan tiden med Hydroptère. Tillsammans har de nu skapat lilla "Sea Bubble"; en eldriven vattentaxin med futuristisk design. De inledande testen på Seine är planerade till den 14 juni i år och ryktet säger att om allt löper på väl kommer Parisborna ha ytterligare ett transportmeddel att välja på redan nästa vår! Göteborg? Stockholm?

Sea Bubble kan ta fem personer, inklusive chauffören (så småningom, när det är tillåtet, är tanken att Sea Bubble skall vara självstyrande).

Användarsystemet påminner om Uber och en tur kommer inte kosta mer än 10€.

Du kommer att hitta dem vid specialdesignade bryggor som också kommer att fungera som laddningsstationer. 

Sea Bubbles kommer att byggas av miljövänligt och biologiskt nedbrytbart material samt inte avge någon form av utsläpp.

Sea Bubbles kommer att vara tystgående och inte riva upp vågor.

Sea Bubbles kommer att sväva en bit ovanför vattenytan med en maximal hastighet på 30 km/h.

Hela historien hittar du på www.messynessychic.com.

SEABUBBLE: CO2-FRI VATTENTAXI I PARIS.

Top