Same same but different (video)

Finns det paralleller att dra mellan nya America's Cup​ Class och en Airbus A350? Inte helt överraskande är svaret ja på den frågan.


Här bjuder Oracle Team USA:s Jimmy Spithill​ och Airbus förstepilot Pilot Frank Chapman på en jämförelse mellan att flyga en A350-1000 för första gången och segla Oracels nya AC50.


Top