Sam Davies ger man överbord-tips

Sam Davies är världsvan långseglare, och för många ett känt ansikte. Hon om någon bör alltså ha god koll på hur man bör bete sig när krisen är framme: Man överbord.


Sam berättar för Yatching World vilka steg man bör ta, och hur de ska gå till.  

1. Behåll lugnet

Att hålla sig lugn när någon fallit i vattnet är viktigt. Det kommer att ta tid att vända tillbaka, och ett uppstressat team medför stressade manövrar.

2. Utse ett utkik

En eller två personer ska utses till att hålla utkik. Dessa ska meddela rorsman om var personen befinner sig.

3. Aktivera MOB-utrustning

Om båten är utrustad med MOB bör dessa aktiveras, eftersom det sänder ut nödsignaler. Personen i vattnet kan vara rejält nerkyld och utmattad av händelsen, och kan behöva sjukvård.

4. Reva segel

En riggad båt är svårare att manövrera, så teamet bör snabbats möjligt göra sig redo att ta ner segel. 

Efter att detta är gjort, är man redo att ta sig an räddningen av personen i vattnet. Men det finns många åtgärder att tänka på redan inna, i förebyggande syfte. Att alltid bära sele och se till att vara fastkopplad till något i båten är säkraste sättet att hålla sig ombord. Det finns selar med så många som tre hakar, för att kunna haka fast sig på en ny position, innan man hakar ur den gamla. 

Sam tillägger också att det är viktigt att se över sina prylar. Ett par skor med bra grepp är bra, men greppet kan försämras med tiden. Likaså kan selar, eller fasta punkter ombord vara slitna. I klippet nedan visas hur Clipper gjorde när en besättningsmedlem föll överbord. 
Top