SailGP förklarar fenomenet kavitation

Ju snabbare en F50 går, desto större är risk för fenomenet kavitation. Det låter ju inte bra alls men vad är det egentligen som händer?

Wikipedia förklarar fenomenet så här: Kavitation är uppkomsten av kaviteter (hålrum) i vätskor i form av bubblor där vätskan övergått i gasform genom att det statiska trycket i vätskan sjunker. Vätskan "kokar" d.v.s. övergår lokalt i gasform. Kavitation förekommer aldrig renodlad utan är alltid en blandning av gasbildning, inlöst luft i vätskan som frigörs och expansion av inblandade luftbubblor i vätskan.

Top