Sök Mange Olsson stipendiet

Nu är det dags att söka stipendier ur Mange Olssons Minnesfond. Fonden delar årligen ut två eller fler stipendier till unga seglare i Sverige. Syftet är att stötta unga svenska seglare att nå sina personliga mål inom sporten.Som en del av stipendiet ingår visst mentorstöd från vinnaren av det internationella Mange Olsson Priset 2018. Tidigare års vinnare av det internationella priset är Torben Grael, Ben Ainsle, Stan Honey och Santiago Lange.

Tiden för ansökan är öppen till och med 20 maj.

För ansökan och mer information mangeolssonsminnesfond.se.

Top