Sök Mange Olsson-stipendiet

Vilma Bobeck, Lovisa Karlsson, Emil Järudd, Klara Wester och Rebecca Netzler. Vad har dessa landslagsseglare gemensamt? Jo, alla har de erhållit Mange Olsson-stipendiet. Nu är det dags att söka årets stipendium!

Mange Olssons Minnesfond delar årligen ut två eller fler stipendier till unga seglare i Sverige. Syftet är att stötta unga svenska seglare att nå sina personliga mål inom sporten.

Som en del av stipendiet ingår visst mentorstöd från vinnaren av det internationella Mange Olsson Priset 2019. Tidigare års vinnare av det internationella priset är Torben Grael, Ben Ainsle, Stan Honey, Santiago Lange och Grant Dalton.

Tiden för ansökan är öppen till och med 21 juni.

Information 

Mange älskade havskappsegling och efter hans bortgång bildades Mange Olssons Minnesfond med syfte att uppmuntra och stödja personer och organisationer som likt Mange Olsson, optimistiskt arbetar för att uppnå eller främja framgångar på högsta nivå inom seglingssporten. Gärna i Manges anda, dvs. med glädje och entusiasm. Fonden stöds av flera av Manges vänner och av företag som han jobbade med eller kom i kontakt med under sin seglingskarriär.

MANGE OLSSON STIPENDIER

Fonden delar årligen ut två eller fler stipendier till unga seglare i Sverige. Syftet är att stötta unga svenska seglare att nå sina personliga mål inom sporten.

Som en del av stipendiet ingår visst mentorstöd från vinnaren av det internationella Mange Olsson Priset. Tidigare års vinnare av det internationella priset är Torben Grael, Ben Ainsle, Stan Honey, Santiago Lange och Grant Dalton.

STIPENDIESUMMA

Varje stipendium består av ett diplom samt ett eller flera stipendier om minst 10 000 sek per stipendium. Stipendiaten kommer även under ett års tid få möjligheter till mentorsstöd från mottagaren av Mange Olsson Priset (mer information om priset längst ner).

Läs om hur du nominerar en kandidat här

Top