Säkerhetsbåten som känns allt annat än säker (VIDEO)

Tanken med den här båten är att fören ska gå i först och efter ett litet plask komma upp och allt ska vara säkert. Se istället vad som händer...


Båten är alltså en säkerhetsbåt på containerfartyg eller oljefartyg. Besättningen ska sätta sig i den lilla båten om de på nått sätt måste evakueras från det stora fartyget. Det är oftast i de allra hårdaste vindarna och den största sjön. 

Om nånting går fel på vårt fartyg skulle vi definitivt inte vilja sätta oss i den första lilla båten utan väljer nog båten i klipp 2. 

Det är så här det ska gå till. Top