Ruyants båt nära att brytas, kustbevakningen har ryckt ut

Thomas Ruyant krockade, som tidigare nämnt, med ett UFO under helgen varpå båten fick stora skador. Nu har Nya Zeelands kustbevakning gett sig ut för att undsätta den franska skepparen.


Båtens skador är så pass omfattande, att den nu sakta börjat sjunka. Sprickorna sträcker sig under vattenlinjen, och trots försök att laga och täta tar hon alltså nu in vatten. Ruyant var först inställd på att själv ta sig i hamn, men läget har blivit så kritiskt att hjälp från kustbevakningen är på väg.

Under natten fightades Ruyant med vindar på nära 25 m/s och än starkare byar vilket har gett fransmannen en riktigt tuff natt. Han har nu meddelat sitt avhopp till Vendée Globes racekommité. Det är viktigt att skeppare själva meddelar att de avbryter innan hjälpen anländer, eftersom de annars riskerar att diskvalificeras om kustbevakningen hoppar ombord. 

Under eftermiddagen har Thomas Ruyant även haft problem med länspumparna, då ena lagt av och den som fortfarande pumpar inte klarar av att pumpa ut i samma takt som vattnet väller in. Båten spricker dessutom upp mer ju mer den fylls, och Ruyant har stängt igen delar av båtens skott. Så länge det hålls stängt och båten inte går av ska hon hålla sig flytande tills räddningen anländer. 

Enligt rapporter skulle räddningen varit på plats 10:00 UTC, men än så länge har Vendée inte gått ut med mer information om läget. Trots omständigheterna tycks Ruyant vara inställd på att försöka rädda båten. 

Top