Route du Rhum – vi kikar närmare på Class40

123 båtar kommer till start I Route du Rhum 2018, 53 av dem tävlar i enskrovsgruppen Class40.

Män och kvinnor från 10 olika länder, bland dem svenska Mikael Ryking, kommer segla över Atlanten i olika båtar som alla uppfyller kraven för den extremt framgångsrika boxregeln som definierar Class 40. Regeln säger att båtarna; inte får vara längre än 12.19m (40 fot) eller bredare än 4.5m och måste väga mer än 4500kg; Inte ha fler än 8 segel, där krysstället får inte översstiga 115m2, och masten får inte vara högre än 19 meter; Skroven får heller inte byggas i kol eller aramidfiber.

Jonas Gerckens on Volvo104

Det nuvarande Class40-rekordet på 16 dagar, 17 timmar och 47 minuter som sattes 2014 av Spanjoren Alex Pella kommer att jagas av årets deltagare, men det är förmodligen bara de bästa i klassen med de nyaste båtarna som har en realistisk chans.

Med undantag för Mini-Transat, en solotävling som seglas i mindre båtar, finns det inget transatlantiskt solorace med så många startande i en och samma klass som vi kommer att se i den elfte upplagan av Route du Rhum.

Morgane Ursault-Poupon on Fleury Michon BIO

Klassen har varit med i tävlingen sen 2006, då vann Storbritanniens Phil Sharp efter att ha korsat Atlanten på 18 dagar och 10 timmar. Sen dess har klassen utvecklats och båtarna blivit snabbare, 2010 vann Frankrikes Thomas Ruyant efter att ha korsat Atlanten på bara 17 dagar och 23 timmar, en tid som Alex Pella kapade med över ett dygn 2014. Det är givetvis inte bara båtarna som spelar roll: de vädersystem som ligger över Engelska Kanalen, Biscayabukten och Norra Atlanten dagarna direkt efter start kommer ha stor påverkan på de tävlandes resa mot Guadeloupe. Ovissheten gällande vädret till trots så har vi under de senaste racen sett de bästa båtarna tillryggalägga över 350 sjömil per dygn, ganska imponerande för 40-fots enskrov.  

Louis Duc on Carac

Top