Regeltips när det är gate vid länsrundningen

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Veckans situation handlar om regel 18; dvs. märkesplats.


Gate vid länsrundning blir allt vanligare. Ur regelsynpunkt är gate inte särskilt komplicerat, snarare enklare. Däremot kan det ha en del taktiska aspekter. Här ett exempel.

Högra gate-märket ligger högre upp i banan och båda båtarna vill runda det. Gul är innerbåt med rätt till väg, Blå ska hålla undan och ge märkesplats. Gul väljer att segla en längre bit från märket för att få Blå att gå till det vänstra märket i stället. Sedan gippar Gul, rundar det högra märket medan Blå går till det vänstra märket och får en längre kryss.

Gul kan göra så här eftersom Gul har rätt till väg och Blå ska hålla undan. Regel 18.4, om att en innerbåt med rätt till väg inte får segla längre från märket än tillbörlig kurs, gäller inte vid en gate.

Text Claes Lundin

Top