Ostindiefararen Götheborg planerar ny resa till Kina (video)

Ostindiefararen Götheborg kommer återigen att lätta ankar och ge sig ut till havs. Den första seglatsen beräknas ske redan sommaren 2020.

Logistikföretaget Greencarrier AB tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för Ostindiefararen Götheborg under två år för att genomföra två seglingar på Nordsjön och Östersjön samt en seglats till Kina. Det meddelades på en presskonferens på Eriksberg där Götheborg legat till kaj de senaste åren. Den senaste seglatsen var 2015 då skeppet gick uppför Göta älv och besökte ett antal hamnar i Vänern.

Greencarrier AB har förvärvat samtliga aktier i Svenska Ostindiska Companiet AB - SOIC AB - av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg. Bolaget tar i och med det över ägandet och ansvaret för skeppet Götheborg. Syftet med förvärvet är tvåfaldigt, dels säkerställa ytterligare seglatser till bland annat Asien och Kina, dels skapa ytterligare möjligheter för handelsverksamhet med Asien.

”Skeppet passar väl in i Greencarriergruppen och de värderingar vi representerar. Vi ser skeppet som en utmärkt plattform att marknadsföra svenskt näringsliv och kultur från, vilket är något vi som bolag vill bidra till, men även möjliggöra ökat fokus på viktiga hållbarhetsfrågor som FNs Hållbarhetsmål #14, Hav och Marina Resurser, säger Stefan Björk, ägare och ordförande i Greencarrier.

Förvärvet kommer även möjliggöra en breddning av Greencarriers verksamhet. Greencarrier är idag ett logistikbolag med global inriktning och med en stark representation i Kina.

”Med förvärvet breddar vi vår portfölj till att också inkludera handelsverksamhet med Asien. Varumärket SOIC ger oss en naturlig och bra grund att bygga handel kring” säger Johan Jemdahl, VD Greencarrier AB.

”Ostindiefararen Götheborg gör sig som bäst när hon seglar och det är i enlighet med stiftelsens ändamål. Kostnaderna för att göra detta är för höga för att Stiftelsen och verksamheten ska klara det. Vi har under lång tid letat efter en lösning och känner stort förtroende och tacksamhet för Greencarrier som nu tar sig an detta stora äventyr. Med den här överenskommelsen kan nu skeppet fortsätta fylla en viktig funktion och vara med och marknadsföra Göteborg, Västsverige och Sverige utomlands.” säger Claes G Berglund, ordförande i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.

Ambitionerna är framgent att kunna genomföra mindre seglatser under 2021, givet att förutsättningarna tillåter, samt att under 2022 genomföra seglats till Asien och Kina. Avfärden är planerad till april och kommer att gå via ett antal stopp i Medelhavet, Suez-kanalen, Indien samt ytterligare flera hamnstopp. Nytt för denna resa är att skeppet kommer kunna ta ett begränsat antal passagerare som vill deltaga på denna unika seglats.

Förhandlingar med de olika hamnarna samt intresserade partners har nu högsta prioritet och rekryteringen av besättning kommer att påbörjas under året. Ankomst till Kina är planerad till oktober 2022.

Kuriosa Svenska Ostindiska Companiet

År 1731 bildades Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) i Göteborg, ett av Sveriges mest framgångsrika varumärken någonsin. Företaget bedrev handel med Kina fram till år 1813. År 1993 återuppstod SOIC på nytt i syfte att återuppliva, förvalta, bruka och vidareutveckla svensk skeppsbyggnadskonst och sjömanskap. En replika av Ostindiefararen Götheborg byggdes på Terra Nova varvet i Göteborg under en 10 års period. Skeppet seglade till Kina 2005-2007. SOIC ska nu återigen börja bedriva handel med Asien.

Så här såg det ut när Götheborg sjösattes 2003:

Top