Oroande upptäckt under Domedagsglaciären

Den så kallade Domedagsglaciären i Antarktis kan få stor betydelse för framtidens havsnivåer. Nu har forskare upptäckt tidigare okända kanaler under glaciären där varmt vatten kan strömma in och bidra till avsmältningen.

Thwaites-glaciären i Antarktis upptar en yta lika stor som halva Sverige. Den binder enorma mängder is och ligger dessutom i en djupbassäng vilket gör den särskilt känslig för förändringar i havet. Detta gör att en avsmältning av glaciären kan få stor betydelse för framtidens havsnivåer och det är därför den fått sitt ödesdigra smeknamn: Domedagsglaciären.

Anna Wåhlin, professor vid Göteborgs universitet och medförfattare till en av de nya studierna, anser att forskningsresultaten är viktiga för att förstå hur känsligt området är för förändringar i havstemperaturen.

– Genom att vi nu har identifierat de viktigaste kanalerna så vet vi var man ska mäta havsströmmar i framtiden, och var nyckelområdena finns. Det är skrämmande hur lite vi faktiskt vet om detta område. Modellerna som används för att förutsäga framtidens vattenstånd har haft stora fel i indata, till exempel så upptäckte vi att den djupaste kanalen är cirka 400 meter djupare än man tidigare trott, säger hon.

Över de senaste 30 åren har avsmältningen från Thwaites-glaciären femdubblats, och står just nu för ungefär fyra procent av den totala vattenståndshöjningen på jorden. Forskningsfrågan gäller hur mycket avsmältningen kan tänkas öka i framtiden.

Källa: GU

Top