Orkansäsongen 2018 kan bli den värsta på 70 år

Global Weather Oscillations (GWO) beskrevs i media som ett av de stora väderinstituten som lyckades förutspå den hyperaktiva orkansäsongen 2017 i Atlanten och Amerika.


Professor David Dilley - Seniorforskare och prediktionsforskare för Global Weather Oscillations - förbereder orkan- och tropiska stormprognoser för 11 zoner som sträcker sig från New England till Texas. Genom att använda Climate Pulse Technology som utvecklats av Dilley, kan GWO utfärda prognoser redan nu - långt före orkansäsongens början.

Prognos för 2018 års orkansäsong (Atlanten, Karibiska Havet och Mexikanska Golfen):

Som förutspåddes av David Dilley och GWO, blev 2017 det dyraste och mest destruktiv året för USA någonsin. Dilley säger att "vissa USA-zoner är för närvarande i sin starkaste orkancykel på 40-70 år." Detta är en naturlig klimatpulscykel som gav extremt aktiva och farliga orkanförhållanden i vissa zoner på 1930- och 1940-talen - och de upprepar sig nu.

David Dilley förutspår att 2018 kommer att bli något av en repetition av 2017. Man kan förvänta sig 16 namngivna stormar, 8 orkaner, 4 stora orkaner och potential för 4 amerikanska orkaner med landkänning - 2 av dessa kommer sannolikt att vara stora stormar. Det finns potential för 6 namngivna stormar som får landkänning i USA.

Orsakerna till ännu destruktiv orkansäsong är tre stycken. Havstemperaturerna fortsätter att vara varmare än normalt över stora delar av Atlanten, särskilt i Karibien och utanför USAs östkust. Havstemperaturerna har inte gått ner sedan förra året, vilket igen kommer att leda till att tropiska stormar och / eller orkaner bildas och / eller stärks nära USA. Dilley förväntar sig också att Bermuda-Azorernas högtryckscenter återigen kommer att vara i ett gynnsamt läge, vilket gör det möjligt för fler namngivna stormar att behålla styrkan - eller stärkas när de flyttar från öst till väst över Atlanten mot USA.

Sedan kommer vi till sista orsaken - El Niño. GWO: s Climate Pulse Technology visar att temperaturerna i det tropiska, södra Stilla Havet där El Niño-händelser vanligtvis bildas - kommer att värmas upp avsevärt under sen vinter och närma sig svaga El Niño-förhållanden under våren - precis som El Niño-skräcken förra året. Men alla år är inte desamma - det kan därför mogna och bilda en mycket svag El Niño, men inte tillräckligt stark för att dämpa orkansäsongen. Historiska data tyder på att moderata till starka El Nino-händelser dämpar orkanaktiviteten - medan år med mycket svaga El Niño-förhållanden kan associeras med aktiva orkansäsonger om en ”Climate Pulse Hurricane Enhancement Cycle” är på plats - vilket finns.

Top