Nytt från Pantaenius Bohusracet december 2013

Här kommer decemberhälsningen från arrangörsgruppen Viken Ägir: Snart kommer våra båtar att ligga inbäddade i snö, vilket isolerar gott, så de får vila ut ordentligt inför kommande race! Detta är ju en bra tid för att göra justeringar på båt och rigg inför säsongen. Mycket ska fortfarande göras och planeras inför kommande Pantaenius Bohusracet 2014, men nu börjar även vi känna att jul och nyår knackar på dörren, med allt vad det innebär…Nu under december månad kommer vi att lansera den nya hemsidan för Pantaenius Bohusracet. På sidan kommer ni att finna inbjudan, seglingsföreskrifter, säkerhetsinstruktioner, bilder, uppdaterad deltagarlista och lite annat smått och gott. Vi har inte satt något datum ännu, men håll gärna www.bohusracet.se under uppsikt! Vi vill gärna ha feedback på vilken information ni skulle vilja se på webbplatsen och hur vi nu ska kunna förbättra den ytterligare! Feedback kan lämnas på e-post till webbansvarig katarina.loodh@gmail.com.

BÅTMÄSSAN 2014

SSVÄ skall även finnas på plats på Båtmässan 2014 för att informera om PBR. Mässan börjar den 1 februari och håller på till den 9 februari. Senast hade vi montern närmast Sven Yrvind som var ett riktigt dragplåster. Men även vi var riktigt nöjda! Vi träffade både de som seglat racet och de som planerade att segla. Stort intresse visades för bildspelet som visades från tidigare race. Många hade mycket att berätta som sina seglingar. Kul! Idag har vi 22 st anmälda. Förra året hade vi fått in 66 st innan årsskiftet 12/13 så nu vi vill få in fler anmälda seglare! Racet räknas som Europas största Shorthanded regatta, 170M utmed Sveriges vackraste kust! Detta vill Ni ju inte missa, så vik 26-29 juni 2014 redan nu!


Anmälan dig och din kompis till Pantaenius Bohusracet 2014 redan idag på http://simplesignup.se/event/28491.


Vi vill också slå ett slag för att ni kan värma upp med Uddevalla Shorthanded Inshore race som genomförs dagen innan PBR!

Alla kan vara med och segla med bra förberedelser och rätt säkerhetsutrustning!

Tänk på att anmälan innan 31 mars, 2014 – sker till rabatterat pris. Anmälan är bindande men det går att ändra besättning och båt. Detta skall meddelas till kappseglingar@outlook.com.

Tack vare våra sponsorer kommer vi i år att ha ännu fler priser:

- Vandringspris till totalsegraren samt pris till för var 5:e startande i respektive startgrupp.

- Pris till bästa ”Entypsbåt”. Entypsbåt = minst 3 båtar av samma sort.

- Pris till bästa halvtonsbåt (vid minst 3 startande)

- Pris till bästa träskrovsbåt (vid minst 3 startande)

- Pris till bästa mixade besättning

- Pris till bästa kvinnliga besättning

- Pris till bästa besättning som är yngre än 26 år (vid minst 3 startande)

- Pris till bästa segelklubb (de tre bäst placerade båtarna räknas utifrån totalplacering


Priser i all är men för många av oss som deltar är det bästa priset att kunna ha fullföljt tävlingen!


Nu passar vi på att önska er alla en mycket God Jul, och ett härligt Gott Seglarår 2014! Med snöiga seglarhälsningar, Arrangörsgruppen hos Viken Ägir, SSVÄ

Här följer inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2014 - anmäl dig och din kompis här!

Tävling: Pantaenius Bohusracet Shorthanded

En distanskappsegling för kölbåtar och med endast två besättningsmän

Pantaenius Bohusracet seglas efter: SRS enligt SRS-tabell 2014 med ett standard SRS-tal på 1.00 eller högre.

Datum: 26 juni – 29 juni 2014

Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla

1. Regler

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i

Kappseglingsreglerna 2013/2016 (KSR) och med appendix S. SRS-handikappsystem samt Redskapsreglerna 2013-2016. Under tiden mellan 22:30 och 03:30 gäller enbart Internationella Sjövägsreglerna och Svenska Sjötrafiksföreskrifterna.

1.2 Vid tävlingar med handikapp- och respitregler ska tävlande följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.3 Alla båtar skall enligt ISAF Regulation 20.3 (d) föra tävlingssponsorns reklam i form av flagga och ett antal stavdekaler. För båtar med ömtålig skrovsida kan dispens beviljas av tävlingsledningen.

1.4 Rekommenderad säkerhetsnivå är i enlighet med “ISAF Offshore Special Regulations 2010/2011, Category 4 Monohulls/Multihulls. Dock är det ett minimikrav att möte kraven i säkerhetsföreskriften på www.bohusracet.se

1.5 Om avdrag för spinnaker vill åberopas, skall detta meddelas senast 7 dagar innan start. Detta meddelas genom ett mejl till kappseglingar@outlook.com

1.6 Regel 52 Handkraft gäller ej på denna segling.

1.7 Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klass regler förbjuder sådan.

1.8 Max två besättningsmän ombord.

1.9 Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person ombord. Denne får ej på något sätt hjälpa till med framförande av båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.

2. Villkor för att deltaga

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling.

2.5 Minst rekommenderad säkerhetsutrustning enligt www.bohusracet.se skall finnas med ombord.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras på http://simplesignup.se/event/28491 senast 2014-06-12. Anmälningsavgiften är 600 kr. Om anmälan sker innan 2014-03-31 är avgiften rabatterad till 500 kr. Vid efteranmälan är startavgiften 700 kr. Vid efteranmälan seglar båten med högsta gällande SRS-tal antingen i tabellen eller gällande mätbrev.

3.2 MAX deltagarantal är 200 båtar. Om racet blir fullbokat kommer en väntelista att upprättas.

3.3 För frågor och information kontakta tävlingsexpeditionen på mail: kappseglingar@outlook.com

4. Registrering och mätkontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen . Öppentider se under punkt 6

4.2 Regattacentrum är inne i Uddevalla vid Bohusläns museum.

4.3 Seglingens genomförs i enlighet med SRS-handikappssystem. Om en båt avviker från reglerna för en standardbåt eller en klassbåt, så skall denna båt presentera en kopia på ett giltigt mätbrev för tävlingsledningen. Om möjligt mejlas denna in senast en vecka före start till kappseglingar@outlook.com

Ansökan görs på www.svensksegling.se. (OBS tänk på att det kan ta en viss tid att få

detta utgivet av SSF).

4.4 Om giltigt mätbrev inte kan uppvisas diskvalificeras båten enligt KSR 78.2 (Gäller ej båtar som seglar med standard SRS)

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

Torsdag 26/6

Uddevalla Shorthanded regatta start kl:16:00

Registreringen är öppen mellan kl18:00 till 22:00

Grill och mingel kväll startar kl 19:00

Fredag 27/6

Registreringen är öppen mellan kl 07:00 till 10:00

Skepparmöte kl 09:00 vid Bohusläns museum.

Start klass 1 SRS 1,00-1,14 kl 11:00 klass flagga D

Start klass 2 SRS 1,15-1,19 kl 12:00 klass flagga E

Start klass 3 SRS 1.20-1,24 kl 14:00 klass flagga F

Start klass 4 SRS 1,25-1,29 kl 15:00 klass flagga G

Start klass 5 SRS 1,30 - kl 16:00 klass flagga H

Start klass 6 Flerskrov kl 16:10 klass flagga J

6.1 Klass indelningen och starttider är preliminära och kan komma att förändras så att storleken på startgrupperna blir så lika som möjligt.

6.2 OBS klass flagga/signal flagga skall föras på akterstaget.

7. Information

7.1 Information om tävlingen kommer löpande att uppdateras på vår hemsida www.bohusracet.se , samt med nyhetsmejl på E-mail till alla som anmäler sin E-adress vid anmälan.

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna är en distanssegling på ca 170M, där fyren Hätteberget i söder och fyren Tresteinerne (Norge) i norr skall rundas innan målgång sker vid Smögen.

8.2 Rundningsmärken

• Start Rödön Uddevalla

• Hättebergets fyr syd och väst om

• Valön (Fjällbacka) Ost om

• Furholmen (Strömstad) Ost om

• Tresteinene Norge Nord om, Babords rundning

• Ulholmens kalvs kummel Ost om

• Mjölskärsfyr (Soteskären) Ost om

• Fyren Skarvasätt ( Västsidan Smögen) Väster om

• Mål inloppet till Smögenshamn

Se bifogad banskiss

9. Priser/Prisutdelning

9.1 Målsättningen är att hålla prisutdelningen på söndagen kl 10:00.

9.2 Vandringspris till totalsegraren samt pris till för var 5:e startande i respektive startgrupp.

9.3 Pris till bästa ”Entypsbåt”. Entypsbåt = minst 3 båtar av samma sort.

9.4 Pris till bästa halvtonsbåt (vid minst 3 startande)

9.5 Pris till bästa träskrovsbåt (vid minst 3 startande)

9.6 Pris till bästa mixade besättning

9.7 Pris till bästa kvinnliga besättning

9.8 Pris till bästa besättning som är yngre än 26 år (vid minst 3 startande)

9.9 Pris till bästa segelklubb (de tre bäst placerade båtarna räknas utifrån totalplacering)

10. Ändringar av inbjudan

10.1 Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida www.bohusracet.se samt i PBR mejl som skickas ut till nya och gamla deltagare i racet.

Top