NYFIKEN PÅ SVAREN I VECKANS QUIZ?

I Veckans Quiz fokuserade vi på seglingstermer och seglarslang. Här är frågorna och svaren. Ett stort grattis till Jens Peter Jenzen som hade alla rätt och vann en jacka från Zhik.


RÄTT RAD: X, 1, 1, 2

Det är inte ovanligt med specialord och uttryck inom segling för att underlätta kommunikationen och minimera risken för missförstånd. Det kan vara namn på seglingsutrustning och komponenter men också benämningar på arbetsuppgifter och olika manövrar. Här är några exempel på mer eller mindre seriösa benämningar.

A. Vad gör man när man dejsar?

1. Seglar med vinden in akterifrån.

X. Glider bakåt med vindens hjälp.

2. Girar upp mot vindögat.

RÄTT SVAR: X 

B. Vilken uppgift har en travare?

1. Löpa fram och tillbaka i en skena.

X. Löpa fram och tillbaka med kaffe och andra godsaker till seglande besättning.

2. Löpa upp och ner längs riggen.

RÄTT SVAR: 1

C. Var blåser vinden ut när du seglar för babords halsar?

1. Läsidan

X. Lovartsidan

2. Babordssidan

RÄTT SVAR: 1

D. När utövas vanligen karatesegling?

1. Inför regattan för att psykiskt bryta ner motståndare.

X. Under pågående regatta för att bevaka farligaste konkurrenten.

2. På regattamiddagen för att förklara vad som egentligen hände eller vad som egentligen borde ha hänt.

RÄTT SVAR: 2

Top