NYA KONCEPT FÖR BÄTTRE BÅTLIV

Som seglare är det lätt att hävda att man sysslar med en miljövänlig sport men med handen på hjärtat är det en sanning med modifikation. Men misströsta inte. Nya idéer, material och ny teknik öppnar upp fantastiska möjligheter och det är en spännande framtid som branschen / sporten går till mötes. 


IED 40 är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan designern Diego Amadei, Universita Degli Studi di Genova och Polo Universitario di la Spezia. Arbetet presenterades redan i mars 2012. Trots att det har gått några år sedan dess är tankarna bakom konceptet fortfarande intressanta med miljövänliga material, energieffektiv design, energieffektiva system, innovativt kölsystem och solpaneler som del av vingseglet. Eller vad tycker du?

Mer information om projektet hittar du på www.designboom.com.

IED 40 är utrustad med ett semistyvt vingsegel; NACA airfoil med flexibla solpaneler (se bild nedan).

IED 40

Bilden nedan visar hur man tänker sig att IED 40 ser ut i hamnen. Kompositmaterial och färg är av miljövänlig sort.

IED 40

IED 40 är utrustad med en generator som laddar båtens batterier genom att utnyttja båtens naturliga rörelse under gång.

IED 40

IED 40 är utrustad med ett väldigt speciellt kölsystem där bulben kan förflyttas från sida till sida (se bild nedan).

IED 40

Top