Nu sjösätts ”Optimist för havet”

Svenska Seglarförbundet, Håll Sverige Rent och Sjöräddningssällskapet har sjösatt ett projekt som ska pågå till år 2020 och som ska synliggöra problemet med marint skräp, öka kunskapen om det, samt få människor att ändra både konsumtionsmönster och beteende. Det vill säga välja bort onödiga engångsförpackningar och återvinna sitt skräp istället för att slänga det vind för våg. Här kommer ett pressmeddelande från Svenska Seglarförbundet.

– En take away-förpackning används under väldigt kort tid. Men om den hamnar i havet kan den bli kvar där i hundratals år. För havens framtid måste vi se till att plast återvinns istället för att hamna i naturen, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent.

Projektet kallas Optimist för havet och det är precis vad det handlar om – både bokstavligt och bildligt. Även om läget för världshaven är allvarligt är problemet långt ifrån olösbart. Det finns goda skäl att vara optimist. Så långt det bildliga. Rent bokstavligt ska projektet resultera i riktiga optimistjollar, som ska byggas av återvunnet skräp, som i sin tur ska sprida budskapet om minskad nedskräpning och friskare hav vidare.

På stränder runt om i landet ska platsskräp samlas in med hjälp av frivilliga från såväl allmänheten som Sjöräddningssällskapets och Svenska Seglarförbundets medlemmar. Sedan ska plastskräpet återvinnas och bli till minst en, men förhoppningsvis flera, fullt seglingsdugliga optimistjollar. Poängen är att mycket av det som i havet blir skadligt skräp kan bli en användbar resurs på land.

Under sommaren kommer projektet att synas med information och prova på-segling på flera stora evenemang såsom Volvo Ocean Race-stoppet i Göteborg, Allsvenskan i segling, GKSS Match Cup i Marstrand, Lysekil Women`s Match, ÅF Offshore Race och Junior-SM. Optimist för havet kommer även att jobba med utbildning och föreläsningar för medlemmar i de egna organisationerna men också för lärare, för att sprida kunskap om vikten av att inte skräpa ner.

- Genom Optimist för havet vi vill skapa framtidstro om att flödet av plastskräp till havet kan minska och att vi alla kan vara en del av lösningen genom att helt enkelt inte skräpa ner. Tillsammans med våra 100 000 medlemmar och 340 klubbar kan vi verkligen göra skillnad. Vill vi ta vårt ansvar för miljön och för vår idrottsarena – våra hav och sjöar, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör på Svenska Seglarförbundet.

Läs mer på optimistforhavet.se.

Top