NU SEGLAR ELVA NITTIOFEMMOR I NORDISKA VATTEN

Fotografiet ovan föreställer Marga (Foto Olle Appelberg). Vill du se fler bilder? Klicka på fotot ovan och bläddra med pilarna på höger och vänster sida.


Marga var inte den enda nyrenoverade nittiofemman (SK95) som sjösattes i somras. S6 Gain byggd och ritad av Plym 1919 sjösattes efter 10 års renovering hos Köbenhavns Yacht & Motorbåtsvaerft. Varvet byggde många meterbåtar åt det danska kungahuset.

En verklig praktrenovering visar det sig. Rötangrepp i fribord och kölparti var bara början på jobbet. Sedan kom nytillverkning av kopior på röstjärn, nytt styrsystem med rorkult, nytt däck, ny sittbrunn exakt lika orginalet, all inredning togs ut och lackades med bibehållen patina. Coelanbehandlade master i silvergran, toalett och inför sommaren holdingtank. Ägaren som heter John planerar segla i skärgårdarna. John köpte båten från Norge 2005.

Vid sjösättningen bjöds öl i flaskor med gott innehåll och visst samlarvärde. Om vi räknat rätt så finns nu en flotta med minst elva 95:or i nordiska vatten.

TEXT OLLE APPELBERG

Top