Nu blir det tillåtet att sjömäta för personligt bruk - Garmin lanserar samtidigt en ny funktion för detta ändamål

Tidigare har det för privatpersoner bara varit tillåtet att kartlägga djup i insjöar, vattendrag och kanaler men från och med 1:a maj i år så kommer detta bli tillåtet även för havet. En spännande möjlighet för alla båtmänniskor och seglare längs Sveriges kust att göra sina egna mer detaljerade sjökort över favoritvattnen. Samtidigt lanserar Garmin en ny funktion för detta, "Quick Draw Contours". Läs mer i pressmeddelandet från Garmin nedan!


Nu blir det tillåtet att kartlägga djup i hav i Sverige för personligt bruk

Den 1 maj blir det tillåtet att för eget bruk kartlägga djup och göra befintliga sjökort mer detaljerade även i havet, tidigare har det endast varit tillåtet i insjöar, vattendrag och kanaler. På så sätt ökar säkerheten i vatten med många grund och båtägare får bättre möjlighet att utforska nya farvatten. Den 17:e mars beslutade riksdagen att anta regerings förslag till ”lagen om skydd för geografisk information” och upphäver den nuvarande lagen om skydd för landskapsinformation och den träder i kraft den 1 maj. 

Garmin presenterade nyligen Quick Draw Contours - en funktion där man kan rita egna sjökort med hjälp av en kompatibel sjökortsplotter¹ och ekolodsgivare. Registreringen sker i plottern och lagras på ett minneskort. Användaren kan sedan välja att dela informationen med närmaste familje- och vänkretsen eller hålla det för sig själv.

I den nya lagändringen kommer så kallad ringa sjömätning att bli tillåtet och undantas från krav på tillstånd. Ringa sjömätning definieras enligt propositionen som: ”… sjömätning i ringa omfattning, exempelvis mätning som utförs av en fysisk person för personligt bruk eller åt närmaste familje- och vänkretsen och som saknar ett kommersiellt syfte…”.

Ändringen i lagen kommer gynna fritidsbåtsägare som för eget bruk vill få en tydligare bild av hur bottenförhållandena ser ut runt t ex sina favoritankringsplatser. Men det kommer fortfarande krävas tillstånd vid systematisk sjömätning och där avsikten med sjömätningen är att i ett senare led sprida informationen till en större krets.

– För att sjömätningen inte ska kräva tillstånd behöver mätningen falla in under undantaget för ringa sjömätning och för att inte tillstånd för spridning skall krävas får inte informationen spridas till en större krets, exempelvis genom internet. förklarar Martina Bozzo Rättssakkunnig på Försvarsdepartementet.

– Garmin har introducerat denna funktion i våra nya produkter. Våra befintliga kunder som äger en kompatibel sjökortsplotter¹ kan hämta en kostnadsfri uppdatering från vår hemsida och aktivera funktionen i sin enhet. Det enda som krävs är ett SD-kort där informationen sparas, säger Daniel Andreasson, marin produktchef på Garmin Nordic.

– Vi är väldigt glada över denna lagändring eftersom vi tror att Quick Draw Contours är ett viktigt verktyg för den intresserade båtägaren. Vi tror att glädjen att utforska kan skapa nya sätt att uppleva både farvatten man redan känner till och obesökta platser. Med Quick Draw Contours ökar också tryggheten vid tilläggning i t ex naturhamnar, avslutar Marcus Bjärneroth, Nordisk Marknadsdirektör på Garmin.

¹Kompatibla Garmin plottrar är: echoMAP serien, GPSMAP 527, 721, 820, 1020, 7400-serien, 8000-serien samt 8400-serien.

Top