Norsken Andreas simmar och seglar med späckhuggare

Varje vinter seglar norska marinbiologen Andreas B. Heide längs Norges kust på jakt efter späckhuggare för att dokumentera om deras välmående och beteende. I år har han gjort ett sammarbete med skaparna av Planet Earth och en del av serien är hans material. 

Han är inte bara där för att dokumentera dessa otroliga varelser från båten utan ibland simmar han även med dem. Späckhuggarna är några av de mest kraftfulla och intelligenta rovdjuren på planeten. För att kunna närma sig dem måste man först skapa respekt och tillit vilket Andreas har lyckats med och på så sätt kunnat få ett närmare perspektiv på hur de lever. 

Allt detta gör Andreas från sin segelbåt som tar honom till platser han annars inte kunnat ta sig till på ett bra och hållbart sätt. Segling är fantastiskt på det här sättet att det går att utföra utifrån sina egna vilkor och förutsättningar. Är inte de fantastiskt? Top