När du får oväntat besök: Sjöhäst hittad i Danmark

Besättningen på forskningsfartyg R/V Svea blev överraskade när de såg vad som fångats i trålen. En sjöhäst! Upptäckten gjordes på danskt vatten, och det hör inte tilll vanligheterna att hitta sjöhästar så långt norrut.

Det oväntade fyndet gjordes under en nattlig trålning i området där Nordsjön möter Skagerak, i syfte att räkna fisklarver. 2017 var det en smärre sensation när den första sjöhästen på 50 år påträffades i danskt vatten. Sedan dess har det dock rapporterats fynd då och då.

Brittiska artexperter har konstaterat att det rör sig om en kortnosad sjöhäst, en art som vanligtvis förekommer i Medelhavet och Svarta havet, samt längs den östra Atlantkusten från Västafrika i söder till Engelska kanalen i norr. Med ett varmare klimat förväntas arten dock sprida sig norrut. Ännu har dock ingen kortnosad sjöhäst påträffats på svenska sidan.

Kanske redan i Sverige?

­­- Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Alla säkra fynd som gjorts i Danmark handlar om sjöhästar som sköljts upp på land. Sjöhästen som fångades på Svea är den första säkra rapporten från öppet hav, och från så pass djupt vatten. När det fångades trålade Svea på 40 meters djup.  Kanske har sjöhästen sökt sig ut på djupare vatten i utsjön för att undvika det kallare vattnen längs kusten? I vanliga fall lever sjöhästar på relativt grunt vatten, bland sjögräs och tång som ger både skydd och mat.

En honfisk långt "hemifrån"

Foton av sjöhästen som fångades på Svea (fisken levde och släpptes tillbaka i havet) har skickats till en brittisk expert för artbestämning och de bekräftar att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Arten förekommer i Medelhavet och Svarta havet, samt längs den östra Atlantkusten från Västafrika i söder till Engelska kanalen i norr. I takt med att klimatet blir varmare förväntas den dock sprida sig allt längre norrut.

Top