NÄR GPS:en SLOCKNAR ÄR DET FÖR SENT LÄRA SIG NAVIGERA MED SOL OCH STJÄRNORS HJÄLP

I Golden Globe Race med start i Les Sables d’Olonne den 1 juli ska 23 ensamseglare kappsegla non-stop jorden runt till minne av Sir Robin Knox-Johnstons bedrift för 50 år sedan. De 23 ska göra det i små havskryssare som inte får vara ritade senare än 1988 och de måste klara sig utan GPS, datorer och andra digitala hjälpmedel. Solceller är tillåtna men den ström de alstrar räcker inte för några längre stunders kommunikation på kortvågsradio (SSB).


Det är inte helt enkelt att navigera med sextant och det är för sent att lära sig när GPS:en slocknar i ett nödläge. Vi frågade Feargus Bryan hur det går till. Han har seglat jorden runt före GPS:ens tid och seglade för ett par år sedan från Antigua över Atlanten till Azorerna och vidare till Ekenäs söder om Kalmar med sin Alden racing schooner från 1926.

-Problemet är att allt för många förlitar sig helt på sin GPS, trots att den inte är vetenskapligt exakt och dessutom är beroende av el, konstaterar Feargus.

-Sextanten blir enkel att hantera om man använder den regelbundet, men ett helvete om man tvingas använda den i ett nödläge efter några års uppehåll .

Det är många båtar som efter att ha lagt in en waypoint vid ett grund seglat rätt på det.

-Sedan kan det bli ännu tokigare om man som Vestas i ett tidigare Volvo Ocean Race glömmer att zooma in sin GPS plotter och därför seglar rätt upp på ett rev. Det skulle aldrig ha hänt en navigatör av den gamla skolan. GPS och plotters är en hjälp men inte lösningen, understryker Feargus.

-Sedan tycker jag det är riktigt coolt att kunna bestämma min position med hjälp av solen och stjärnorna. För mig är det också verkligt viktigt att ha en känsla för var jag är i relation till jordklotet, solen och stjärnornas geometri. I en bil blir problemet väldigt tydligt när man bara följer en GPS utan att egentligen ha en känsla för var man är.

Det är inte bara vid segling långt ute till havs som en sextant behövs. Den kan också användas nära land där ett fyrtorns belägenhet och höjd blir utgångspunkten för en mätning, enligt Feargus.

-Matematiken är viktigt för att navigera till havs och att göra det superlätt genom att helt lita en GPS är en farlig väg att gå, slutar han.

Rent praktiskt fungerar navigering med sextant så här:

Solen och horisonten iakttas genom samma okular och vinkeln mellan dessa avläses på den graderade skalan i nederdelen av instrumentet.

Solens höjd över horisonten vid ett visst klockslag och dagen på året är alltid lika. Med hjälp av tabellverk (efemerider och siktreduktionstabeller) kan man fastställa vilken latitud man befinner sig på.

Genom flera mätningar vid bestämda klockslag kan man också fastställa vilken longitud man befinner sig på. Skärningspunkten mellan latitud och longitud ger positionen på jordklotet.

OLLE APPELBERG

Top