Mindre plast i hav på ett konstnärligt sätt

Danielle Eubank har under det senaste 20 åren samlat in information och framförallt inspiration från de fem stora haven för att sen genom konst visa andra hur vackert det är.

Haven står Danielle nära och på sitt egna vis vill hon få fler att inspireras till att minska nedskräpning för havets skull. Nu i februari kommer hon segla ut mot Southern Ocean för att återigen samla inspiration för att visa upp. Hittills i sin karriär har hon besökt 22 länder och målat över 200 oljemålningar på hav.

Överallt ser vi olika projekt kring nedskräpning och plast, keep up the good work!

Top