Medeltida skepp utforskat i Blekinge

1495 sjönk det danska flaggskeppet Gribshunden utanför Ronneby i Blekinge. Och nu, mer än 500 år senare har att team på totalt 40 forskare från tio länder undersökt skeppskonstruktionen och bärgat flera spektakulära fynd under tre veckors tid. 

Flaggskepp Gribshunden gick under vid en eldsvåda år 1495 är en nutida skattkammare för marinarkeologer - Det är från samma tid och av samma typ som Amerikaupptäckaren Columbus’ skepp Santa Maria, och vraket är världsunikt välbevarat just för att det ligger i Östersjön, där inte skeppsmask - som annars förstör träet - finns.

Vraket av Gribshunden ligger delvis utfläkt som ett pussel eller en IKEA-byggsats, med sannolikt nästan alla delar kvar.

Utöver den nya kunskapen om själva skeppskonstruktionen som sommarens marinarkeologiska utgrävningar gett, har det också gjorts spännande fynd av unika föremål ombord. Dessa går nu vidare till närmare undersök

- Vi har lyckats identifiera flera nya nycklar till fartygets konstruktion och närmar oss gåtan om hur den här typen av skepp verkligen var byggda. Det utökar vår kunskap om en viktig brytningstid i världens utveckling, vid tiden för de stora upptäcktsresorna, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi på Södertörns högskola och dykansvarig vid utgrävningen.

Från Lunds universitet deltog marinarkeolog Brendan Foley.
- Det är som att öppna ett fönster ned i Columbus och kung Hans tid, en resa på 500 år på några minuter ned till botten, säger han. Vi har haft ett fantastiskt team från 10 olika länder, som har lyckats uppnå det vi ville med årets grävningar – att både bärga fynd och komma vidare med skeppskonstruktionen. Vi hoppas kunna komma tillbaka för nya undersökningar nästa år – det finns så många hemligheter där nere.

Källa: Havet & SR

Top