Mast Down (VIDEO)

Kaboom! Detta klipp är från november 2017 i Egeiska havet. Mastbrottet ska ha skett på grund av ett block som ledde backstaget gick av. Det är en bra påminnelse om att en liten och billig skada kan bli extremt dyr om den inte åtgärdas...


Top