MASERATI FLYGER (VIDEO)

Här är ett videoklipp från slutet av september när den foilande trimaranen Maserati (Multi70) flyger fram på öppet hav.


Giovanni Soldini och hans arbetslag har antagit utmaningen att skapa den första trimaranen som framgångsrikt kan flyga över de stora oceanerna vilket många gånger innebär hög sjö. Testerna i slutet av september genomfördes i vindar uppemot 40 knop. Det är ett mycket ambitiöst projekt som du kan läsa mer om på maserati.soldini.it.

Top