Man overboard: the longest two seconds

Har du någonsin ramlat över bord eller varit med om en man överbord situation? Det är otäckt hur snabbt personen försvinner bland vågorna om du är långt ifrån kusten och det är kraftig sjö. Men det kan också vara otäckt på andra sätt. 

Vi som har seglat snabbare båtar med foil vet också hur otäckt det kan vara att ramla överbord. Foilsen är knivskarpa och det är nästan svårare sagt än gjort att träffa fel vilket kan ge skador för livet. Vi minns när grindern Graeme Spence från American Magic lyckligvis föll mellan skroven/ foilsen och därmed klarade sig helt utan skador. 

Top