Linda Lindenau föreläser i Stockholm innan hon åker tillbaka till Nya Zeeland för att fortsätta varvet runt jorden

Sjöskolan erbjuder föreläsning av långseglaren, charterskepparen, seglings- och navigationsläraren och författaren Linda Lindenau söndag 18/2 kl 17.30 och en extra insatt föreläsning tisdag 20/2 kl 18.00. Mer info från Sjöskolan hittar du nedan.

Linda är hemma på ett kort besök i Stockholm några veckor innan hon åker tillbaka till Nya Zeeland för att fortsätta varvet runt jorden.

-Det finns mycket vänlighet i vår värld. I mitt huvud trängs minnen av människor jag mött under min segling runt hittills runt halva jorden. Hamnkaptener, taxichaufförer, människor i butiker och restauranger, och vanliga människor på gatan. Alla jag hittills mött har varit glada, vänliga och hjälpsamma. Inte alltid nöjda med sitt liv, i sitt land, men alltid vänliga mot mig. Havet är blått över hela jorden, människor är vänliga och hjälpsamma, jag ser med tillförsikt fram emot att segla nästa halva säger Linda Lindenau.

Sjöskolan på Beckholmen har under våren startat upp nya korta kurser och föreläsningar för den som önskar fördjupa sina kunskaper inom olika områden, som praktisk sjösäkerhet, långfärdssegling och meteorologi.

-Flera av våra ordinarie intensivkurser tar upp kunskaper i samma områden, men ur olika vinklar. Genom de korta kurserna ger vi tillfällen till fördjupade kunskaper som överbrygger kunskaper till nästa kurs, eller fördjupar de kunskaper man redan har både teoretiskt och praktiskt. Lindas föredrag kan alla som vill bli inspirerade att ge sig ut mer på vattnet ha glädje av, vare sig det handlar om att våga ta sig ur badviken eller ut på de stora haven, då Linda delar med sig av både framgångar och misslyckande, som stärker den som lyssnar i att känna att inget är omöjligt bara viljan finns.

Mer info om Linda Lindenaus föreläsning hittar du här.

Vårens nästa föreläsning är redan 25/2 kl. 17-19.30. Då föreläser långseglaren, kanalfararen och meteorologen Anna Eronn om Från jetströmmarna till den lokala sjöbrisen.

Sist den här våren är kursen Praktisk sjösäkerhet på en kväll den 17/4 kl. 18-21.

Om Sjöskolan

Sjöskolan på Beckholmen startades 2001 och utbildar såväl nybörjare som professionella inom både yrkes- och fritidsutbildningar. Vi utbildar kurser mellan fartygsbefäl klass VIII, ångmaskinist till förarintyg på en helg. Sjöskolan på Beckholmen har ett av Transportstyrelsen godkänt kvalitetssystem, vilket innebär att skolan är berättigad att utbilda och examinera bl.a. Basic Safety, Advanced Fire Fighting och Medical First Aid. Sjöskolan på Beckholmen är också en Partner School för IYT’s Master of Yachts utbildningar. Sedan 2016 utbildar Sjöskolan även i Göteborg.

Top