Lagstifta om båtkörkort för snabba båtar och vattenskotrar?

Svenska Båtunionen, Svenska
Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet vill se obligatoriskt båtkörkort för alla som framför
båtar inklusive vattenskoter som kan köras över 35 knop. Och det NU.

Så börjar en debattartikel som Svenska Seglarförbundet, Svenska Kryssarklubben och Svenska Båtunionen skrivit. 

- Vi, ideella båtorganisationer som arbetar för båtliv och med sjösäkerhet i våra föreningar, tar
avstånd från alla former av buskörning som stör eller skapar osäkerhet på sjön. Det gäller
såväl med vattenskoter vid stränder, småjollar i naturhamnar eller med snabba motorbåtar i
trånga farleder. Vi är, precis som många idag, upprörda och bekymrade över
vattenskotrarnas framfart. Men, vi tycker inte att enbart vattenskotrarna ska ha krav på
obligatoriskt båtkörkort, utan alla motordrivna vattenfarkoster som kan köras snabbare än
35 knop, säger Peter Karlsson, Svenska Båtunionen.

- Våra båtorganisationer tar redan idag ett stort ansvar för behörigheter att framföra
fritidsbåtar. Detta sker tillsammans med Transportstyrelsen genom NFB, nämnden för
båtlivsutbildning. NFB har sedan dess tillkomst 1985 skött samtliga certifikat och
behörigheter kopplat mot fritidsbåtar. Nämnden är nu också redo att sköta ett obligatoriskt
båtkörkort, säger Fredrik Norén, Svenska Kryssarklubben.
2016 tillsatte regeringen en utredning om obligatoriskt förarbevis på vattenskoter (Dnr
N2014/03447/MTR) som Transportstyrelsen ställt sig positiv till. Transportstyrelsen säger i sitt
remissvar att man är av uppfattningen att hela segmentet av snabbgående fritidsbåtar bör omfattas
av allmänt förarbevis/båtkörkort. Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska
Seglarförbundet är av samma åsikt som Transportstyrelsen, med tillägget att det bör gälla båtar som
kan framföras från 35 knop och uppåt.

- Infrastrukturminister Tomas Eneroth sade till TT igår att han är beredd att driva frågan om
förarbevis för vattenskoter, fyra år efter utredning, och att det finns stöd i riksdagen för
detta. Vi vill understryka att vi vill se detta NU och att det, som sagt, bör gälla alla båtar som
kan framföras i 35 knop och uppåt, fortsätter Fredrik Norén.

- Med den ökade kunskapen som ett obligatoriskt båtkörkort ger, både angående vilka regler
som gäller på sjön samt den hänsyn som skall tas till natur- och djurliv, anser vi att detta är
rätt väg att gå för att skapa en ökad säkerhet, säger Marie Björling Duell, Svenska
Seglarförbundet. Marie fortsätter; Vi vill att alla skall känna trygghet och glädje av att vara på
sjön och att vi tar väl hand om vårt hav och alla våra sjöar.

Peter Karlsson, Verksamhetschef, Svenska Båtunionen 

Fredrik Norén, Generalsekreterare, Svenska Kryssarklubben 

Marie Björling Duell, Förbundsdirektör, Svenska Seglarförbundet
 

Top