Lär dig mer om navigation/strategi och meteorologi

Nyblivna världsmästarna Roger Nilson och Lage Larsson (tillika skribenter i Search Magazine) håller helgseminarie i navigation/strategi och meteorologi helgen den 24-25 november i Långedrag. Intresseanmälan skickas till anna@searchmagazine.se (har du redan skickat in en anmälan räcker det). Det är först till kvarn som gäller.

De senaste två åren har jordenruntkappseglaren, tillika navigatören Roger Nilson, tillsammans med sin vapendragare meteorologen Lage Larsson, undervisat oss genom artiklar i Search om navigation/strategi och meteorologi, speciellt med inriktning på havskappsegling. Då intresset för artikelserien har varit stort tar vi nu steget och bjuder in till ett helgseminarium där Roger och Lage tar oss igenom grundläggande teori/praktik bakom både navigation/strategi och meteorologi varvat med beskrivande exempel från verkligheten. Lage och Roger har framgångsrikt samarbetat sedan "The Card Challenge” 1988. Under juli månad jobbade Roger och Lage ånyo ihop som del av Team Santa som vann Klass B i Offshore Sailing World Championship. Exempel på frågor som diskuteras under seminariet är: Hur fungerar det storskaliga vädret och hur styr det olika småskaliga väderbetingelser, allt från mindre termiska effekter och sjöbris till vindar kring uddar och i sund? Hur beter sig molnets vindar utmed vattenytan? Hur tolkar, bedömer och utnyttjar jag gribfiler på bästa sett? Hur kalibrerar jag mina instrument? Hur bygger jag polardiagram? Hur hanterar jag ström och tidvatten? Hur planerar jag bäst inför en regatta? Vilken mjuk- och hårdvara bör jag välja? Hur samarbetar jag bäst ombord med taktiker/skeppare/vaktchefer? Med mera. Räkna också med att det kommer ett och annat tips som du kan ha som ess i rockärmen när du som bäst behöver det. Seminariet kommer att äga rum i Långedrag den 24-25 november. Vill du veta mer? Skicka in din intresseanmälan till info@searchmagazine.se. Observera att du som hellre cruisingseglar är precis lika välkommen. Inga förkunskaper krävs.

Sannolikt behöver varken Roger Nilson eller Lage Larsson någon närmare presentation men vi har ändå satt ihop en kort sammanfattning av dessa båda herrars spännande bakgrunder för dig som är nyfiken. Du hittar den genom att klicka på respektives namn.

Top