Krigsskadeståndsskonaren Vega firar 70-årsjubileum

I museet Skeppsgården i Jakobstad finns en unik skatt. Tack vare ett stort engagemang, donationer och tusentals timmar frivilligt arbete har den gamla krigsskadeståndsskonaren Vega räddats för eftervärlden.

Vega byggdes på Åbovarvet Oy Laivateollisuus Ab år 1952 och har använts som skolningsfartyg i den sovjetiska flottan. Vega gjorde sin sista seglats 1979. På 1990-talet donerades hon till Jakobstad där hon restaurerats med varsam hand. Vega ger i dag besökarna en unik inblick i fartygshistoria: Fören har fått nya synliga spanter i limträ, midskeppet visar det naturliga förfallet, medan akterpartiet och akterhyt- ten rekonstrueras till ursprungligt skick utgående från ritningar och fotografier. Tre skeden som speglar ett fartygs livstid.

"Vegas sista kapten". Foto: Ants Raud

Skonaren Vega är en påminnelse om ett Europa i krig och det höga pris vårt land fick betala för vår fri- het. I samband med krigsskadeståndet levererade Finland över 500 fartyg till Sovjetunionen, och Vega är en av de två skonare som fortfarande finns bevarade. I dag vet vi att det inte blir någon ny jungfru- färd, men Vega finns här som en representant för den tidens unika kunnande inom fartygsbygge och seglingskonst. Hon är bit av Finlands, men också hela Europas historia.

Vegas akter. Foto: www.gamla-hamn.fi

I år firar Vega 70 år, vilket uppmärksammats med en jubileumsutställning i Tobaksmagasinet i Jakobstad och ett seminarium som ordnades på Ständerhuset i Helsingfors i samarbete med Statsrådet. För fjär- de året i rad har vi nu också beviljats ekonomiskt stöd i statsbudgeten. Arbetet med restaureringen av skeppet fortsätter, samtidigt som vi jobbar med att söka finansiering för byggandet av en ny skeppshall.

Vegas nya kaptenshytt. Foto: www.gamla-hamn.fi

Skeppsgården i Gamla Hamn är ett museiområde med uppgift att bevara den gamla skeppsbyggar- traditionen. Här finns fartygen Vega och Jacobstads Wapen, men även verkstäder, en museibutik och i framtiden även konferensutrymmen med plats för möten, seminarier och fester. I våra skapande verkstäder kan du lära dig allt från segelsömnad till repslagning. Den kontinuerliga renoveringen av Vega gör museet levande.

Vegas roder. Foto: www.gamla-hamn.fi

Museet drivs av Vega-stiftelsen, vars målsättning är att bevara Vega och samtidigt bidra till att öka intresset för Finlands sjöfartshistoria och krigsskadeståndet. Vega-stiftelsen är också en central aktör i den gemensamma utvecklingen av Gamla Hamn.

Mer information om Vega och Gamla hamn hittar du på www.gamla-hamn.fi.

Vega till havs. Foto: www.gamla-hamn.fi

Från Jakobstad ut i världen:

Vega 2025:

Sjöman i Vegas mast. Foto: www.gamla-hamn.fi

Vegas för. Foto: www.gamla-hamn.fi

Top