Krasch-kavalkad (video)

Vi inleder söndakvällen med en krasch-kavalkad. En del kallar det slapstickhumor från verkliga livet.


Slapstick = typ av komik som skildrar fysiska händelseförlopp och våldshandlingar på ett överdrivet och därmed komiskt sätt, ofta med pålagda ljudeffekter (källa Wikipedia).Top