Konsten att slå på skiften med Bergström!

När du är påväg ut till banområdet  innan start är det viktigt att du försöker få dig en uppfattning om hur  vinden beter sig.  Vad är det som gäller idag, skall jag segla ”safe” i mitten eller är skiften långa och gäller det att gå ut på kanterna? Det är frågor du bör ställa dig innan du startar första kryssen.

Det finns tre olika typer av vindskift, oscillerande, ihållande eller oregelbundna. När vinden skiftar fram och tillbaka skall du följa din oscillerande strategi. Vid de tillfällen då du inte är riktigt säker på hur vinden agerar skall du också följa din oscillerande strategi. Det finns två anledningar:  För det första är det vanligast med oscillerande vind och man bör därför ha sin oscillerande strategi som grundstrategi om inget annat råder. För det andra om du är osäker på vindförhållandena bör du segla mer konservativt vilket din oscillernade strategi bör innehålla.

När du vet att vinden bara kommer  vrida åt ett håll under benet behöver du en annan strategi, Nedan följer några kritiska punkter när man seglar i ihållande skift. Med ihållande vindskift menar vi att vinden endast vrider åt ett håll, (typisk sjöbris i sverige)

Segla mot nästa skift

Några av punkterna i din strategiska plan är samma om vinden är oscillerande eller ihållande. Tumregeln säger att du alltid skall segla mot nästa vindskift. I oscillerande vind kommer nästa vindskift från en ny riktning men i ihållande vindskift kommer nästa skift från samma kant på banan. Tumregeln gäller således att alltid segla mot nästa skift.

Segla snabbt mot nästa skift

Det är en strategi som gäller nästan alla typer av vindförhållanden. När du vet att du seglar mot en sänkare skall du segla något lägre och fortare. Du kommer då fortare till nästa vindskift och maximerar ditt VMG till nästa skift.

Slåss för rätt väg

När vinden vrider ihållande åt ett håll finns det bara en kant som gäller på banan och du bör därför gör allt för att komma dit till nästan vilket pris som helst. Om du vet att vinden tex kommer vrida höger  bör du direkt efter starten slå och försöka ligga i ditt spår så länge du bara kan. Är vinden stark är skitvinden du får av att ligga bakom eller under någon inte lika påtaglig och det kan vara bättre att ”tugga skit” mot rätt håll än att segla i fri vind mot fel håll. Man har naturligtvis olika möjligheter i olika båtklasser men planande båtar kan ganska enkelt falla av några grader och speeda sig förbi skitvinden från båten i lovart.

 

Akta dig för Layline

Det är ofta bra att gå hela vägen ut i hörnet när vinden skiftar åt ett håll men man skall akta sig för layline. Är det en sådan dag då det alltid finns mer och mer att hämta ju längre ut på kanten man går är det viktigt att man inte blir för ivrig och förseglar sig. Befinner du dig långt ut på kanten kommer sannolikt vinden att vrida ännu mer under den tid du seglar in mot märket. Slår du därför en bit innan layine kommer du i takt med att vinden fortsätter vrida hamna perfekt på layline precis innan märket. Genom ett tidigt slag undviker du också att få båtar som slår på dig och ger dig skitvind hela vägen in till märket.

Glöm principerna

När du seglar i oscillerande vind finns det vissa tumregler som nästan alltid fungerar. Dessa regler gäller dock inte när vinden skiftar ihållande. Nedan följer några punkter som du skall glömma när vinden skiftar ihållande åt något håll.

Håll dig i mitten, Nej

I ett ihållande vindskift skall du segla på någon utav kanterna. Om du seglar i mitten av banan kommer du tappa metrar mot de båtar som går längre ut än dig på den favoriserade kanten.

Slå när det motar, Nej

Om det börjar mota betyder det att du seglar mot det ihållande skiftet. I oscillerande vind är det bra att slå när de motar eftersom du då seglar på hög kurs mot nästa vindskift. Men i ett ihållande skift är det bättre att fortsätta mot nästa skift som då förhoppningsvis är ännu större. Om du väljer att inte och istället fortsätta seglar du dessutom snabbare mot nästa skift.

 

Segla långa bogen först, Nej

I ett ihållande vindskift vill man normalt segla den korta bogen först för att snabbare röra dig mot det nya skiftet. När du närmar dig layline kan du slå och segla den långa bogen. Denna strategi är väldigt annourlunda den strategi du har när vinden är oscillerande eller oregelbunden.

Av: Victor Bergström

bergstrom@searchmagazine.se

Top