Kapareskoj - Segling för alla

Segelsällskapet Kaparen i Gottskär söder om Göteborg har under året fått bidrag till utvecklingsprojektet ”Kapareskoj” från Svenska Seglarförbundet. Av projektpengarna har klubbens instruktörer bland annat fått utbildning kring bemötande och individuellt anpassad segling för att på så sätt kunna möta alla elevers behov oavsett funktionsnedsättning.

I augusti arrangerades också ”Kapareskoj - segling för alla” där ett tiotal barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättning, från Kungälv i norr till Varberg i söder fick möjlighet att segla både Accessjolle och C55 på Kungsbackafjordens fantastiska vatten för att bland annat utveckla sin kroppsuppfattning.

Bild: Vinden smattrar till i seglet och smeker över den bara huden, vattnet kring båten kluckar stilla. Handen trevar sakta, noggrant utforskande av varje tamp och fortsätter upptäcktsfärden vidare utmed det sammetslena, något nötta vita plastskrovet. Gabriel sitter i sin assistents famn i fören på C55:an. Han är blind och CP-skadad sedan födseln och det blir uppenbart vilken positiv upplevelse segling ger när vi ser honom lyssna, lukta och känna och med sina små fingra utforska båten. Han lyfter sakta på huvudet och jobbar för att vrida det åt det hållet han hör sin mammas röst. Ett leende sprider sig samtidigt över hela ansiktet.

”Segling är en idrott där förutsättningarna som en seglare har inte spelar så stor roll utan där alla kan inkluderas. Dagens båtar och teknik skapar möjlighet för alla att idrotta även de som inte har fungerande leder, syn eller råstyrka”, säger Sara Karlström Forsman från SS Kaparen.

”Enligt den australiensiska forskaren Roger Rees kan segling bidra till vår kroppsuppfattning, så kallad proprioception, vilket gynnar utvecklingen av främst frontalloben men också överlag vår mentala hälsa. I länder som Australien och England kan man få segling på recept för rehabilitering efter en stroke eller habilitering vid olika neurologiska syndrom och sjukdomar.” Det ville vi ta fasta på, fortsätter Sara.

Oavsett vilka förutsättningar man har så utvecklas människor som tycker om naturen, havet och vinden positivt genom att få:

  • uppleva vinden, vattnet och vågorna
  • känna båtens rörelser och fart genom vattnet
  • hålla rodret eller styra själv med Accessjollens styrspak.
  • känna, dra i seglets tampar, skota hem och uppleva båten ta fart.
  • känna sig trygg med en duktig instruktör bredvid sig.
  • prata om sin upplevelse med någon som har fullt fokus på just dig

”Vi jobbar för en seglarskola där alla får segla”, avslutar Sara Karlström Forsman.

Under Seglareträffen belyster detta initiativ vidare i en workshop om inkludering där olika verktyg testades för att kunna bredda klubbens verksamhet med nya målgrupper som fokus.

Text: Svenska Seglarförbundet

Top