Kan man lura sig till märkesplats?

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Veckans situation handlar om regel 18, dvs. märkesplats.

På en regelföreläsning jag hade i dagarna fick jag en fråga om en båt inför en märkesrundning kan "lura" till sig en märkesplats genom en listig manöver. Se bild. Det enkla svaret är nej, så fungerar inte regel 18.

Båtarna har överlapp när de närmar sig zonen, men strax innan första båt går in i zonen, lovar Gul. Blå går in i zonen först och är då klar akter om Gul. Gul är i det läget således klar för om och frågeställaren undrade om det då innebär att 18.2b andra meningen gäller, d.v.s. att båten klar för om (Gul) har rätt till märkesplats (när den senare kommer in mot märket).

Första meningen i 18.2b säger visserligen att en innerbåt har rätt till märkesplats när det är överlapp, oavsett vilken båt som går in i zonen först. Men andra meningen i 18.2b säger att en båt som är klar för om ska vara först in i zonen, för att den ska få märkesplats.

I det här fallet gäller därför inte 18.2b alls, utan det blir 18.2a som gäller, vilket innebär att när båtarna överlappar varandra (läge 5 och 6) ska ytterbåten (Gul) ge innerbåten (Blå) märkesplats. Så den listiga manövern gick vi inte på.

Text Claes Lundin

Top