JUST NU: Vestas 11th hour Racing har krockat

Vestas 11th Hour Racing har gått ut med ett pressmeddelande att de har krockat med något okänt i vattnet. Alla ombord är oskadda och de befinner sig cirka 30 sjömil från mållinjen i Hong Kong. 


Race Office fick larm 17:39 UTC idag och har i sin tur kontaktat räddningstjänst som inväntar vidare information och eventuell kallelse till platsen. Vestas har än så länge sagt att de inte vill ha någon hjälp och att skadorna på båten är begränsade. 

Än så länge är det här den enda informationen som finns. 

Originaltexten hittar du på www.volvooceanrace.com.

Top