Just nu: Båttyp bekräftad för 36e America's Cup

Nedan följer ett pressmeddelande från Emirates Team New Zealand.


Emirates Team New Zealand kan bekräfta Patrizio Bertellis förslag idag om att nästa America's Cup seglas i högpresterande enskrovsbåtar.

För närvarande finns ett team av designers, lett av Emirates Team New Zealands Design koordinatar Dan Bernasconi som arbetar med olika spännande enskrovskoncept som så småningom hjälper till att forma klassreglerna för AC36.

Emirates Team New Zealand har samrått med ett antal potentiella utmanare och det finns en övergripande önskan att ha en spektakulär enskrovsbåt som är spännande att match racea, men också en som allmänheten och seglarna kan relatera till som segelbåt som verkligen utmanar en full bemanning av professionell seglare runt banan.

Ytterligare detaljer om protokollet för 36e America's Cup kommer att offentliggöras i slutet av månaden.

Top