Jet Suit Boarding (video)

Att borda ett fartyg var en vanlig stridsmetod under segelfartygens och de effektiva kanonernas tid. Idag används den i princip endast av pirater, de mest kända, utanför Somalias kust. Här är den moderna varianten.

Top