Japanska traditioner när SoftBank lanserar sin båt (video)

Med ett traditionellt japanskt dop och ceremoni döptes och presenterades igår SoftBank Team Japans båt på Bermuda.


Båten heter Hikari, som betyder ljussken, och är det namn som vann en rikstäckande tävling i Japan, med över 430 inskickade namnförslag. För att utföra cermonin hade Shinto-prästen Kai Guji flugits in, och han välsignade båt och seglare.

Båtens design är snarlik den båt som laget tidigare tränat på och vingen har skapats för att efterlikna vingen på ett flygplan. 

- Då laget samansattes i maj 2015 är det en riktig milstolpe att på under två år kunna lansera en sån här båt, säger fördäckaren och General Manager Kazuhiko Sofuku. 

I och med lagets knappa tidsspann har man arbetat hår på basen. Normen har varit tolv timmars arbetsdagar, sex dagar i veckan och totalt har man lagt ner nära 190 000 manstimmar. Men det är inte bara desginers, ingenjörer och båtbyggare som jobbat hårt. Yugo Yoshida och Yuki Kasatani är trimmers ombord och de båda har gått upp nära 15kg vardera i muskler sedan de valdes ut 2015.

Läs mer om båten och gårdagens dop på www.softbank-team-japan.americascup.com.

Top