Hur man seglar snabbare än vinden (video)

Hur är det möjligt att vissa segelbåtar kan färdas snabbare än vinden? Efter mängder av frågor bestämde sig Conrad Manning Racing sätta ihop en liten video som enkelt förklarar fenomenet skenbar vind. Dags att damma av gamla matte- och fysikkunskaper!

Definitionen av skenbar vind på Wikipedia lyder: "Skenbar vind är den vindhastighet och vindriktning man upplever då man rör sig, till exempel ombord på en segelbåt. Den skenbara vinden är vektorsumman av vindhastigheten och fartvinden, den senare lika stor som, men motsatt riktad, den markrefererade hastigheten.

Top