Hur avgör man överlapp? Domare Claes Lundin förklarar

Claes Lundin har sedan tidig ålder seglat allt från Laser, Flying Dutchman till kölbåtar. Han var tidigt intresserad av regler och sedan 90-talet har han varit domare paralellt med sin egen segling. Idag är han huvuddomare på Allsvenskan och är ibland regelrådgivare åt det svenska landslaget. Denna vecka går han igenom hur man bedömer om det är överlapp mellan två båtar eller inte.

Överlapp när båtarna har nästan parallella kurser är inte svårt. När däremot båtarna har kraftigt skärande kurser kan det vara lite svårare.

På bilden finns tre situationer där det egentligen är överlapp mellan båtarna. Det här avgör man enklast genom att konstatera att ingen båt är klar akter om den andra båten, alltså överlapp. Observera dock att begreppet överlapp bara har betydelse om båtarna har samma halsar eller ska runda ett märke och regel 18 gäller.

Gul ska hålla undan för Blå (regel 10) eftersom de har olika halsar och även om de har överlapp så har det begreppet ingen funktion här.

Röd ska hålla undan för Grön (regel 11) eftersom de har överlapp och Röd finns på Gröns lovartsida.

Lila ska hålla undan för Ljusblå (regel 10) eftersom de har olika halsar och även om de har överlapp så har det begreppet ingen funktion här.

Text Claes Lundin

Top