Havet är för fiskar - inte plast!

Concordia Maritime anordnade i lördags en skräpplockningsaktivitet i Långedrag, strax utanför Göteborg, för att sätta belysa de stora miljöproblemen som orsakas av nedskräpning. Aktiviteten hölls i samarbete med den ideella organisationen Håll Sverige Rent och GKSS. Representanter från Concordia Maritime, andra Stena-bolag, medlemmar från GKSS och boende i närområdet hjälpte till att städa strandremsan längs med hamnen i Långedrag.

Håll Sverige Rent var på plats för att informera om den marina nedskräpningen, dess följder och hur den kan stoppas. 

Visste ni att? 

  • 80 % av allt skräp kommer från land.
  • År 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven.
  • 1 m3, eller 5 badkar skräp flyter iland varje timme längs Bohuskusten.

Plast bryts sönder till Mikroplast som därefter blir Nanoplast – små små plastpartiklar som aldrig kommer att försvinna från våra hav, något som vi i dagsläget inte kan förutse konsekvenserna av.

”Som rederi tycker vi det är extra viktigt att ta ett miljöansvar för haven och inom vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi såväl på säkerhet, som transporteffektivitet och arbetsgivaransvar. Genom vårt samarbete med Håll Sverige Rent vill vi nu dessutom visa ett bredare och praktiskt engagemang, samt även bidra till att viktig information sprids om vilka åtgärder som kan vidtas”, kommenterar VD Kim Ullman, Concordia Maritime.

Andreas Frössberg, projektledare Håll Sverige sa såhär om initiativet ”Vi är tacksamma för samarbetet med de bolag och organisationer som bidrar till att sprida vårt budskap. En skräpplockardag är en viktig del i vårt praktiska arbete att väcka miljöintresset men också ett betydelsefullt sätt att medvetandegöra omfattningen av nedskräpningen”

”Med havet som vår spelplan är detta absolut ett initiativ som vi vill stötta, och vi tyckte upplägget med Håll Sverige Rent och Concordia Maritime var klockrent. Nedskräpning av haven är för seglare den mest påtagliga förändringen i miljön och därför är alla engagemang, symboliska eller inte, av högsta prioritet. Vi hoppas få göra detta med Concordia Maritime igen”, säger John Holmgren, GKSS.

Utöver lördagens skräpplockningsaktivitet har Concordia Maritime också tagit initiativ till att utveckla en webbutbildning tillsammans med Håll Sverige Rent. Syftet är att sprida kunskap om plast i havet samt att öka engagemanget hos allmänhet och personal. Lansering äger rum via företagets hemsida under november.

Top