Har Mapfre, Dongfeng och SCA har brutit mot reglerna kring banbegränsningar?

Det har sedan tidigt i den senaste etappen mellan Newport och Lissabon gått mycket snack i seglingskretsar kring ett eventuellt regelbrott från Mapfre, SCA och Dongfeng. Det rör frågan om dessa team seglat i fel riktning igenom en banbegränsning.


På de flesta etapper har tävlingsledningen lagt in banbegränsningar (exclusion zones). Detta är områden som Volvo Ocean Race har bestämt att tävlingsbåtarna överhuvudtaget inte får segla innanför anledningar som ofta är kopplade till säkerheten för båtarna. En sådan kan vara risken för piratattacker eller isberg. Utöver dessa ”Exclusion Zones” har båtarna även de så kallade ”TSS Exclusion Zones” att rätta sig efter. Dessa områden, så kallade Traffic Separation Scheme (TSS) kan liknas vid en motorväg för större fartyg och finns ofta i anknytning till större hamnar, upprättade i enlighet med de internationella sjövägsreglerna.

Enligt tävlingsreglerna måste båtarna följa de internationella sjövägsreglerna när de seglar igenom en TSS vilket innebär att trafikriktningen på denna skall följas. Regel säger alltså att det är tillåtet att segla igenom en sådan banbegränsning, men då måste trafikriktningen följas. Om man behöver korsa en sådan zon skall detta göras med så rät vinkel som möjligt.

Det var under det första dygnet av etappen som de tre teamen alla seglade igenom en  (TSS).Som man kan se bilden från Volodia trackern längst upp i artikeln seglade alla tre teamen stundtals rakt mot trafikriktningen när de passerade denna.

Drygt en minut in i filmen nedan förklarar Will Oxley, navigatör ombord på Team Alvimedica, tydligt hur regeln fungerar och kommenterar kring de andras valda väg.Det eventuella regelbrottet uppmärksammade även en frustrerad Ian Walker i Abu Dhabi Ocean Racings blogg från båten redan strax efter händelsen, ”Jag ville hålla oss framför Dongfeng så vi kunde kontrollera dem. Men nu tack vare deras sätt att hantera banbegränsningen har de lyckats slinka undan från vår bevakning”.

Volvo Ocean Race har under etappen varit mycket lågmälda kring hur de skall hantera den uppkomna situationen och endast utfärdat ett kort uttalande att de ser över situationen. Enligt reglerna kan inte båtarna protestera mot varandra i ett sådant här fall, men tävlingsledningen är dock skyldig att göra det. Nu har också Volvo Ocean Race offentliggjort en protest mot alla tre teamen som eventuellt kan ha brutit mot reglerna. Detta innebär att en internationell jury kommer höra protesterna för att sedan meddela domslut och eventuella påföljder om teamen befinns skyldiga till ett regelbrott.

Team SCA har dessutom ytterligare en protest mot sig för att eventuellt ha brutit mot en vanlig banbegränsning i närheten av Rhode Island.

Enligt Volvo Ocean Race-organisationen kommer man att försöka hålla protestförhandlingarna så snart båtarna kommit i mål i Lissabon. Skulle teamen befinnas skyldiga till regelbrott kan en påföljd bli poängtillägg, något som självklart kan få oerhörd betydelse för tävlingens utgång med tanke på hur tätt det är i den totala poängställningen.

Fortsättning följer…

Top